ekspertyzy dendrologiczne
nasze referencje
pielegnacja drzewostanu
pielegnacja_strona.jpg

Jako specjaliści z zakresu arborystyki, wykonujemy fachową wycinkę i pielęgnację drzew. Wycinka i pielęgnacja drzew przeprowadzana jest alpinistycznie lub za pomocą podnośnika koszowego.

 

Wycinka i pielęgnacja drzew zwykle możliwa jest po uzyskaniu odpowiedniej zgody. Prace należy prowadzić w odpowiednim terminie (np. poza okresem lęgowym ptaków). Posiadamy duże doświadczenie w sprawnym pozyskiwaniu decyzji administracyjnych na wycinkę drzew i krzewów.

Posiadamy wszelkie niezbędne uprawnienia do prac wysokościowych, przy drzewach i na obiektach zabytkowych.Wykonujemy wycinkę i pielęgnację drzew rosnących w przestrzeni miejskiej i w terenach otwartych, także trudno dostępnych. Oferujemy także przygotowanie terenu pod budowę, w tym usunięcie zadrzewień i zakrzewień, odpadów organicznych. Realizujemy również nasadzenia zastępcze (kompensacyjne) drzew.