ekspertyzy dendrologiczne
nasze referencje
pielegnacja drzewostanu

Specjalizujemy się w wykonywaniu opracowań dendrologicznych oraz projektów gospodarki drzewostanem, szczególnie w trudno dostępnych terenach oraz w stanie bezlistnym.

 

Zakres szczegółowej inwentaryzacji zieleni i operatu dendrologicznego obejmuje:

  • zestawienie tabelaryczne istniejących drzew i krzewów,

  • mapa wykonana w programie typu CAD z dokładną lokalizacją roślinności w systemie GPS,

  • opis i metoda wykonania zalecanych i niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie,

  • opis szczegółowy drzew do wycinki, w złym stanie zdrowotnym, zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia, owocowych oraz innych niewymagających zezwolenia na usunięcie,

  • wyliczenie kosztów administracyjnych, związanych z uzyskaniem zgody na wycinkę (preliminarz opłat),

  • uzgodnienia z zakresu ochrony środowiska z odpowiednim organem administracyjnym, na poziomie gminy, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Konserwatora Zabytków.