ekspertyzy dendrologiczne
nasze referencje
pielegnacja drzewostanu

Ekspertyzy i opinie dendrologiczne są szczegółowymi opracowaniami dotyczącymi konkretnych drzew, obejmującymi wielostopniową ochronę tych roślin.

W eksperyzie bierzemy pod uwagę m.in.:

 • występowanie i metody zwalczania chorób grzybowych (mykologicznych),

 • zakłócenia fizjologii roślin,

 • pasożyty i owady żerujące.

Korzystamy z metody VTA (Visual Tree Assessment). Metoda ta jest szeroko stosowana do badań fitostatycznych w środowisku miejskim w UE i na świecie. Polega na ocenie widocznych symptomów mających wpływ na utratę lub osłabienie stabilności drzewa. Wizualna ocena przeprowadzana jest kompleksowo i brane jest pod uwagę wiele czynników, które mogą mieć wpływ na zachwianie statyki drzewa, np.:

 • wady strukturalne,

 • oznaki chorób, w tym grzyby pasożytnicze,

 • rozmiar części drzewa, którego konstrukcja jest osłabiona,

 • zaawansowanie chorób,

 • obecność obiektów narażonych na upadek drzewa,

 • faza rozwoju – wieku – drzewa,

 • ekspozycja drzewa na wiatr,

 • uszkodzenia systemu korzeniowego.