ekspertyzy dendrologiczne
nasze referencje
pielegnacja drzewostanu

W tym dziale mogą Państwo zapoznać się z naszymi projektami.
Wykonujemy projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze (wraz z pełną obsługą inwestycji w zakresie ochrony środowiska). Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie z dbałością o funkcjonalność użytkowania i utrzymania terenu zielonego.

Specjalizujemy się w kompleksowym prowadzeniu projektów zagospodarowania terenu przy obiektach użyteczności publicznej. Każdy projekt poprzedza: inwentaryzacja dendrologiczna, uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska z jednostkami administracyjnymi, prace koncepcyjne i projekt budowlany zieleni. Efektem jest projekt wykonawczy zieleni ze szczegółową specyfikacją techniczną i kosztorysami wykonawczymi.


Zakres prac projektowych obejmuje:

  •  wizje lokalne w terenie (wraz z inwentaryzacją istniejącej zieleni),
  • koncepcje zagospodarowania terenu zielenią,

  • projekt zieleni w stadium budowlanym (zawierający: mapy i rysunki PZT z naniesioną zielenią i małą architekturą, zestawienie projektowanej roślinności, wraz z opisem),

  • projekt zieleni w stadium wykonawczym (zawierający: Projekt Zagospodarowania Terenu Zielenią, zestawienie projektowanego materiału roślinnego, specyfikajcę techniczną i kosztorysy wykonawcze).

projekt zieleni Radom

Projekt wykonawczy zieleni przy budynku Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Radomiu.

Koncepcja projektowa - UDT Radom

Koncepcja zieleni przy projektowanym budynku Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Radomiu, ul. 11 Listopada Radom.

Projekt zieleni Strachowice

Projekt wykonawczy zieleni - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Strachowice Wrocław.

Projekt wykonawczy zieleni - SP nr2

Projekt zieleni, wraz zielenią wewnątrz obiektu, przy projektowanej Szkole Podstawowej nr 2 W Żarach, ul. Witosa Żary.